Bildiri Yazım Kılavuzu


Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.  Bildiri özet, tam metin ve sunumlar her iki dilde de hazırlanabilir. 


Özet Metni Hazırlama Kılavuzu

Biçimsel Ayarlar

Sayfa yapısı ayarları: Sol ve sağ kenarlar 3 cm, üst ve alt kenarlar 2.5 cm.

Kâğıt: A4 (21 x 29,7 cm).

Yazı tipi: Times New Roman

Bildiri Başlığı: Başlık 14 punto, ortalanmış ve kalın. 

Yazar Bilgileri: Yazarlar 11 punto, ortalanmış, Yazar isimlerinin ilk harfleri büyük soy isimlerinin ise hepsi büyük ve kalın, kurum bilgileri 9 punto olmalıdır.

Özet: Özet en az 500 kelime olmalıdır. Özet metni 10 punto ve her iki yana hizalanmış olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler 10 punto ve her iki yana hizalanmış ve italik olmalıdır. Anahtar kelimeler küçük harflerle yazılmalı ve 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır. Anahtar kelimeler noktalı virgül (;) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Bildiri Özeti Örnek  Şablonu İçin Buraya Tıklayınız.


Posterler hakkında:

Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Posterin hazırlanması ve sunumu sürecinde araştırmacılara şunlar önerilmektedir:

Poster yazım süreçlerinde izlenilen kavramsal çerçeve, yöntem, sonuç, tartışma ve öneri bölümlerinin var olduğundan,

Çalışmanın problem ve öneminin net olarak ifade edildiğinden,

Görseller ve yazılar arasında anlamlı ve açık bir ilişkinin kurulduğundan,

Açık, sade ve anlaşılır şekilde görselleştirildiğinden, emin olunmalıdır.

Poster sunum kuralları:

  • Poster için hazırlanan materyalin 70 cm x 90 cm olarak tasarlanması,
  • Times New Roman yazı karakterinin kullanılması,
  • Poster adının kalın (bold) ve 50 punto olarak yazılması,
  • Yazar isminin/isimlerinin kalın (bold) ve 38 punto olarak yazılması,
  • Yazar adresinin/adreslerinin 30 punto olarak yazılması,
  • Metin başlıklarının kalın (bold) ve 26 punto olarak yazılması,
  • Metnin kalın (bold) ve 24 punto olarak yazılması,
  • Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmesi, yer verilen görsellerin en az 2 metreden okunabilmesine imkân verilecek şekilde düzenlenmesi,
  • Poster içerisindeki yazı ve görsellere anlamlı bir bütünü oluşturacak şekilde yer verilmesi.

Tam Metin Hazırlama Kılavuzu

Biçimsel Ayarlar

Sayfa yapısı ayarları: Sol ve sağ kenarlar 3 cm, üst ve alt kenarlar=2.5 cm.

Kâğıt: A4 (21 x 29,7 cm).
Yazı tipi: Times New Roman
Yazı boyutu: Başlık 14 punto, ortalanmış ve kalın, yazarlar 11 punto, ortalanmış, Yazar isimlerinin ilk harfleri büyük soy isimlerinin ise hepsi büyük ve kalın, kurum bilgileri 9 punto ve özet metni 10 punto ve her iki yana hizalanmış olmalı. Alt başlıklar:
Düzey 1: Kalın, sola yaslı, girinti yok ve 12 punto
Düzey 2: Kalın, italik, sola yaslı, 0.62 cm girinti ve 12 punto
Düzey 3:  İtalik, sola yaslı, 1.25 cm girinti ve 12 punto
Paragraf ve satır aralıkları: Satır aralıkları 1.5 birim, paragraf öncesi 0, sonrası 6nk olarak ayarlanmalı ve hiçbir paragraf arasında fazladan satır bırakılmamalıdır. 
Uzunluk: Bildirinin tamamı yukarıda verilen sayfa yapısı ve yazı boyutu ölçüleri dâhilinde 5 sayfayı hiçbir şekilde geçmemelidir. 

İçerik Bilgisi 
Eğer gerekli ise araştırma konusu herkesçe bilinmeyecek kadar yabancı ve yeni bir konu ise kuramsal çerçevesi hakkında çok kısa bilgi verilebilir. Çok bilinen konular için buna gerek yoktur. 
Araştırmanın amacı (eğer gerekli ise araştırma soruları) açıkça ifade edilmeli, araştırmada kullanılan araştırma yöntem/desen/modelinin ne olduğu belirtilmelidir. Araştırmada veri toplamada kullanılan araç(ları) tanıtılmalı, verilerin toplandığı örneklem/çalışma grubu ve eğer varsa sonuçların genellendiği evren betimlenmelidir.