Amaç ve Kapsam


6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda ele alınacak konular kapsamında, akademisyenlerin,  öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ele alınacak konuların genel olarak öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi bağlamında olması beklenmektedir. Bu temelde  sempozyum kapsamında ele alınabilecek bazı konular, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla, şöyle sıralanabilir:

 

 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Açık ve Uzaktan Eğitim 
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
 • FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
 • Kodlama Öğretimi
 • Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Teknolojisi Araştırma Eğilimleri ve Sorunlar
 • Mobil Öğrenme
 • Özel Eğitim ve Teknoloji
 • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Dijital Okuryazarlıklar
 • Bilişim ve Etik
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme