ÇalıştaylarBilgisayar destekli eğitim teknolojileri içerisinde yapay zeka tekniklerinin kullanıldığı yazılımların öğrencilerin öğrenme süreçlerini hiyerarşik bir şekilde takip ederek; yönlendirme yapma, karar almada yardımcı olma, değerlendirme yapma, eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bilgi ve beceri kazandırma, rehberlik yapma, öğrencilerin hatalarını tespit etme, neden hata yaptığını anlatabilme ve bireysel öğrenmeyi gerçekleştirme amacıyla kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve önemi giderek artmaktadır. Özellikle problem çözmede uyarlanabilir zeki öğretim sistemleri (UZÖS) kullanılması üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, UZÖS’lerin bilişsel yükü kaldırma, adım adım çözme yoluyla problem çözümünün ezberden uzak bir şekilde anlaşılarak gerçekleşmesi ve sürecin hem öğretmen hem de öğrenci tarafından tam olarak izlenebilmesi için önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Oyun Tabanlı UZÖS’ler ise UZÖS modüllerinin oyun şeklinde hazırlanması yoluyla öğretimi zenginleştirmektedir. Böylelikle dijital oyunların sağladığı öğrencilerin motivasyon ve derse bağlılığını arttırmak gibi faydaların UZÖS’lerin sağladığı faydalar ile birleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu çalıştayda; 

Eğitim bilimlerinde yapay zeka tekniklerinin kullanımı

Öğrenci ve öğrenciye göre öğretimi modelleme

Bu modellere göre uyarlanabilecek unsurlar ve uyarlama teknikleri

Oyun unsurları ve Uyarlanabilir sistemlerde kullanımı

Örnek bir Oyun Tabanlı Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemi olan ARTIBOS üzerinden anlatılarak geliştirilmesi üzerine görüş alış verişinde bulunulacaktır.Makinelere karar alabilme ve bir takım kurallara göre davranma becerileri kazandırabilmek aslında makine öğrenmesinin temelini oluşturur. Öğretim teknolojilerinde yapılandırılmış öğrenme ortamları söz konusu olmasına karşın bu tür ortamlarda makine öğrenmesi özellikle zeki öğretim sistemlerini işaret etmektedir. Var olan öğretim sistemlerini zeki hale getirebilmek eğitsel veri madenciliğini etkin olarak kullanmakla olanaklıdır. Karmaşık bir süreç gibi görünmesine karşın eğitsel veri madenciliğine dayalı yöntemler ve kestirimler özünde basitçe açıklanabilir eğlenceli uygulamalara dönüştürülebilmektedir. Bu çalıştayda; katılımcılara, modellemesi kolay etkinliklerle bir perspektif sunmak amaçlanmaktadır. Katılımcılardan beklenen, yalnızca Excel yazılımının kurulu olduğu bir kişisel bilgisayar ile eşlik etmeleridir. Düzenlenmesi planlanan bu çalıştay EVMA-LAB platformu tarafından gerçekleştirilecektir. Çalıştay ile ilgili daha detaylı bilgiye http://evmalab.com/ adresinden erişebilirsiniz.