Destekleyen Dergiler


Sempozyum bilim kurulu tarafından önerilen ve başarıyla sunulan bildirilerin bilgileri aşağıda yer alan dergilerin editörleri ile paylaşılacaktır. Çalışmanın ilgili dergilerde yayımlanabilmesi için o derginin uygun gördüğü tüm değerlendirme süreçlerinden geçmiş olması ve kabul alması gerekmektedir. ITTES2018 düzenleme kurulunun önerilen çalışmaların ilgili dergilerde kabulü ve yayımlanmasına yönelik herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yayın değerlendirme süreci dergi editörleri ve yazarlar arasında gerçekleşecektir. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi (JITTE)
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT)
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TUEFD)Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

  Participatory Educational Research (PER)


Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama