Katılım Ücreti ve Hesap Bilgileri


Katılım Ücretleri*


10 Ağustos 2018 - 15 Ağustos 2018

16 Ağustos 2018 - 3 Eylül 2018 
Bildiri/Poster ile katılım

400 TL

450 TL

Araş.Gör. Doktora/ Yüksek Lisans Öğrencisi veya Öğretmen

350 TL 400 TL

Dinleyici Katılımı

250 TL 300 TL

Belirtilen kayıt ücreti yalnızca bir katılımcı için olup aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır. Sempozyuma kayıt yaptıran bir katılımcı, sorumlu yazar olarak en çok 3 bildiri sunabilir. Bir sorumlu yazarın 3 bildiriden fazla çalışma sunabilmesi için ek olarak dinleyici katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Bildiri birden fazla yazar tarafından hazırlanmış ise çalışmada sorumlu yazar dışındaki adı geçen diğer yazarların katılım belgesi gibi ücrete dahil olan unsurlardan yararlanabilmeleri için dinleyici katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir.

 

Kayıt ücretleri aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır:

  • Katılım belgesi
  • Basılı sempozyum programı
  • ITTES2018 Bildiri özetleri CD’si
  • Sempozyum çantası
  • Sempozyum materyalleri (not defteri, kalem, yaka kartı, vb.)

 

ÖDEME BILGILERI

Sempozyum katılım ücretlerinin yatırılabilmesi için kullanılacak banka hesap numarası bilgileri aşağıda yer almaktadır. Katılımcılarımızın sempozyum ücretlerini yatırırken havale/EFT işlemi sırasında açıklama kısmına “ITTES2018 - Bildiri No-Sorumlu yazar ismi” bilgilerini belirtmelerini ayrıca sempozyum ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontun bir kopyasını  ittes2018@trakya.edu.tr e-posta adresine göndermelerini rica ederiz.Alıcı

 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Banka

 TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.)

 

Türk Lirası Hesabı

Hesap No

59759138

IBAN numarası

TR140003200000000059759138

 

Euro Hesabı

Hesap No

 59759166

IBAN numarası

TR340003200000000059759166