Sempozyum ÇağrısıSempozyum Tam Metin Kitabı İçin Tıklayınız

Değerli Akademisyenler, Öğretmenler, Araştırmacılar,

Bu yıl, 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda sizleri Edirne’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Genel teması "Hakikat Sonrası Çağda Eğitim ve Teknoloji" olarak belirlenen sempozyum kapsamında sözlü ve poster bildiri sunumları, çalıştaylar, panel oturumları gibi etkinlikler düzenlenecektir. Sempozyumda sunulmak üzere siz değerli araştırmacıların hazırlamış olduğu çalışmalarınız sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecek, bu kapsamda uygun bulunan ve sempozyumda sunumu yapılan çalışmalar hazırlanacak bildiri kitabında yayımlanacaktır. Bununla birlikte, sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ITTES2018 En İyi Sunum Ödülü” verilecektir.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra gerçekleştireceğimiz sosyal etkinlikler ile siz değerli bilim insanlarına Türkiye’nin gerek doğal güzellikleri gerekse tarihsel geçmişi bakımından önemli şehirlerinden birisi olan Edirne’yi de yakından tanıtma olanağı bulacağız. Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan Edirne, tarihsel değerinin yanı sıra aynı zamanda Anadolu ile Avrupa’yı birleştiren bir konumda olması nedeniyle zengin bir kültürel alt yapıya da sahip bir şehirdir. 2011 yılında UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan “Selimiye Camii” ve “II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi” Edirne’de yer almaktadır.

Değerli bilim insanları, sizleri 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’ nda Edirne’ de görebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

ITTES2018 Düzenleme Kurulu


Sempozyum Web Sitesi: http://www.ittes2018.org

Sempozyum e-posta adresi: ittes2018@trakya.edu.tr